Współpracujemy z największymi dostawcami zagranicznymi i krajowymi.

Nasi klienci to firmy zajmujące się hurtową i detaliczną dystrybucją na stacjach paliw, przedsiębiorstwa transportowe, firmy produkcyjne wykorzystujące olej napędowy do swoich wewnętrznych procesów.

Nasza firma została wpisana na prowadzony przez Ministerstwo Finansów wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną.