Firma DELTA-GAS działa na rynku paliw i produktów ropopochodnych od 2010 roku.

Od początku działalności specjalizujemy się w hurtowym handlu olejem napędowym.

Współpracujemy z największymi dostawcami zagranicznymi i krajowymi.       

Nasi klienci to firmy zajmujące się hurtową i detaliczną dystrybucją na stacjach paliw, przedsiębiorstwa transportowe, firmy produkcyjne wykorzystujące olej napędowy do swoich wewnętrznych procesów.

Prowadzimy również hurtową sprzedaż gazu, współpracując z krajowymi oraz zagranicznymi dostawcami gazu.

Posiadamy zespół pracowników dysponujących wieloletnim doświadczeniem w obrocie paliwami płynnymi. Dzięki temu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę.

Spółka DELTA-GAS została wpisana na prowadzony przez Ministerstwo Finansów wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną.

Posiadamy koncesję na obrót paliwami ciekłymi nr OPC/11677/21888/W/OWR/2012/GM.